வெள்ளை யானைக்குத் தீனி போட்ட எட்டணா பேனா….. மக்கல் குரல் ராம்ஜி நினைவலைகள்

0
304

வெள்ளை யானைக்குத் தீனி போட்ட எட்டணா பேனா….. மாபெரும் நடிகர், கதாசிரியர், இய்க்குணர் திரு வியட்நாம் சுந்தரத்தின் பிறந்த நாளை தான் நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார் மக்கள் குரல் திரு ராம்ஜி அவர்கள்.