85000 கிறிஸ்துவ சபைகளை ஒன்றிணைத்த நல்லாட்சி இயக்கம் (ஜிஜிஎஃப்)

85000 கிறிஸ்துவ சபைகளை ஒன்றிணைத்த நல்லாட்சி இயக்கம் (ஜிஜிஎஃப்) Good Governance Forum (GGF) நல்லாட்சி இயக்கம் (ஜிஜிஎஃப்) என்பது கிறிஸ்தவர்களால், மக்களை ஒன்றிணைப்பதற்கும் அவர்களின் சொந்த வட்டாரங்களில் நன்மைக்காக மாற்றம் செய்வதற்கும், அனைத்து தரப்பு மக்களின் சுயாதீனமான ஒரு இயக்கமாகும். நீண்ட பார்வை: அனைவருக்கும் சமாதானம், நீதி, சமத்துவம் மற்றும் வளர்ச்சியை வழங்குவதும், நமது தேசத்தை ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாற்ற, நம்முடைய மாநில தமிழ் மக்களை இயக்கம் ஊக்குவிக்கும். நோக்கம்: ஜி.ஜி.எஃப் என்பது சிவில் … Continue reading 85000 கிறிஸ்துவ சபைகளை ஒன்றிணைத்த நல்லாட்சி இயக்கம் (ஜிஜிஎஃப்)