85000 கிறிஸ்துவ சபைகளை ஒன்றிணைத்த நல்லாட்சி இயக்கம் (ஜிஜிஎஃப்)

0
450

85000 கிறிஸ்துவ சபைகளை ஒன்றிணைத்த நல்லாட்சி இயக்கம் (ஜிஜிஎஃப்)

Good Governance Forum (GGF) நல்லாட்சி இயக்கம் (ஜிஜிஎஃப்) என்பது கிறிஸ்தவர்களால், மக்களை ஒன்றிணைப்பதற்கும் அவர்களின் சொந்த வட்டாரங்களில் நன்மைக்காக மாற்றம் செய்வதற்கும், அனைத்து தரப்பு மக்களின் சுயாதீனமான ஒரு இயக்கமாகும்.

நீண்ட பார்வை: அனைவருக்கும் சமாதானம், நீதி, சமத்துவம் மற்றும் வளர்ச்சியை வழங்குவதும், நமது தேசத்தை ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாற்ற, நம்முடைய மாநில தமிழ் மக்களை இயக்கம் ஊக்குவிக்கும்.

நோக்கம்: ஜி.ஜி.எஃப் என்பது சிவில் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒன்றிணைந்து சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவுகளின் அமைதி மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக செயல்படும் ஒரு தமிழ் மாநில அமைப்பை ஆதரிக்கும். மன்றத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் பணியாளர் தலைவர்கள், நெறிமுற கொள்கைகள் மற்றும் சிறப்பான சேவையில் சிறந்து விளங்கும் உறுப்பினறை இயக்கம் உருவாக்கும்.

குறிக்கோள்கள்:
இந்த நடுநிலை மன்றத்தின் கீழ் சிறுபான்மை உரிமைகள் குரல் கொடுக்கப்படுவதற்கும், நன்மைக்கான நிலைமை மாற்றத்திற்கும் அனைத்து பிரிவுகளையும், சாதியையும் இந்த இயக்கம் ஒன்றுபடுத்தும்.

மன்றத்தின் கீழ் இளைஞர்களை ஊக்குவித்தல் மற்றும் அவர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதன் மூலம் பொது நிர்வாகம் மற்றும் நிர்வாகத்தில் பங்கேற்பதன் மூலம் தேசத்திற்கு சேவை செய்ய இந்த இயக்கம் ஊக்குவிக்கும்.

குறிப்பாக, இந்த மன்றம் சிவில் சேவைகள், நிதிதுறை சேவைகள், சட்டமன்ற பதவிகள் மற்றும் குற்றவியல் சட்டத் தொழில், பட்டய கணக்காளர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் ஆகியவற்றில் உயர் வகுப்பு பயிற்சி அளிக்கும்.

மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் குறைந்தபட்சம் இதுபோன்ற ஒரு மையம் நிறுவப்படும். இந்த மாவட்டங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு ஜி.ஜி.எஃப் பயிற்சி பெற்ற நிபுணர்களுடன் தொழில் மற்றும் தொழில்முறை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும், மாநிலத்தில் ஆளும் பதவிகள் இளைஞர்களை எடுக்க இந்த இயக்கம் ஊக்குவிக்கும்.

கிறிஸ்தவ மக்களை ஒன்றிணைத்தல், இளைஞர்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் அனைவரையும் ஊக்குவித்தல்

மேலும் விவரங்களுக்கு எங்கள் வலைத்தளமான www.ggfindia.net ஐப் பார்வையிடவும்.

ALSO READ:

85000 churches united under GGF within 10 months, the journey continues to cross 100,000 churches soon