கடமான் பறை படபிடிப்பு குழுவினருடன் மன்சூரலிகான் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்

முதல் தடவையாக பிறந்தநாளை மன்சூரலிகான் கடமான் பறை படபிடிப்பு குழுவினர் உடன் கொண்டாடினார் 20/02/2018

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *