சுதேசி மக்கள் நீதி கட்சி துவக்க விழா ஸ்பெஷல் போட்டோக்கள்

ALSO READ:

அரசு இயந்திரம் ஒழுங்காக செயல்பட்டிருந்தால் சிறிய கட்சிகள் தோன்ற அவசியம் இல்லை: கப்பல் கே.எஸ். ராஜேந்திரன்

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *