தூத்துக்குடி துப்பாக்கிசூட்டை கண்டித்து தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர்கள், கலை இலக்கிய ஊடக செயல்பாட்டார்கள் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிசூட்டை கண்டித்து தமிழ் திரைப்பட  இயக்குனர்கள் ,கலை  இலக்கிய ஊடக செயல்பாட்டார்கள் கூட்டமைப்பை சார்ந்தவர்கள்  நடிகர்கள் , பொதுமக்கள்  பலர் கலந்து கொண்டு ஆர்ப்படடம் செய்தனர்.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *